Welkeopleiding

Er zijn speciale opleidingen voor osteopathie. Die bestaan uit een medisch basisdeel en een osteopathisch deel. Het merendeel van de studenten heeft een vooropleiding in een regulier medisch beroep gedaan, zoals fysiotherapie. 

Bovendien zijn afgestudeerde osteopaten verplicht iedere 5 jaar 160 uur aan bij- en nascholing te doen. Deze cursussen zijn door de NOF en het NRO geaccrediteerd.