Verschil

Manueel therapie en chiropractie hebben een iets ander uitgangspunt ten opzichte van de osteopathie en ze grijpen dan ook vooral aan op het bekken, wervels en eventueel de spieren. De normalisaties die ze doen hebben dan indirect effect op de rest van het lichaam. Een osteopaat sluit in beginsel niets uit. Je klachten zijn slechts een uiting. Een pijnlijke rugspier kan ergens anders vandaan komen. Het ligt niet op voorhand vast waar dat is. 

Door alles te onderzoeken, schept de osteopaat zich een breed beeld van je gezondheid. Weefsels die vast zitten en pijnlijk zijn ondermijnen meestal je gezondheid. Maar niet alles wat vast zit moet worden losgemaakt. Een osteopaat is opgeleid om dit voor je uit te zoeken. Omdat een osteopaat niets uitsluit, is hij beter in staat om een oplossing voor jouw klachten te vinden.