Erkendberoep

Osteopathie is in Nederland onderdeel van complementaire geneeswijzen. Het is aanvullend aan de reguliere geneeswijzen. Elke bij de NOF en het NRO als DO-MRO geregistreerde osteopaat is erkend. Zorgverzekeraars vergoeden alleen een erkende osteopaat.

Alle regelgeving, kwaliteitseisen en klacht- en tuchtspraak is in handen van de Nederlandse overheid. De osteopaten, verenigd in de NVO, hebben dit privaatrechtelijk geregeld waardoor kwaliteit en consumentenbelangen gewaarborgd zijn. Een onafhankelijke stichting, het Nederlands Register voor Osteopathie, visiteert opleidingen voor osteopathie, de verschillende praktijken, cursussen en controleert op naleving van de regelgeving.

Je herkent een geregistreerd osteopaat aan de toevoeging D.O.-MRO achter zijn naam. DO staat voor ‘diploma osteopathie’. MRO betekent ‘member of register of osteopathy’.