Beschermdberoep

In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). De NOF en het NRO zijn aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland.

Het beroep osteopathie wordt in Nederland uitgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Voor een aantal aandachtsgebieden implementeren de organisaties (vakinhoudelijke) richtlijnen. De visie en het beleid van NVO, NOF en NRO zijn gericht op het brengen van de osteopathische beroepsuitoefening op door de overheid erkend niveau. Ook op Europees niveau zijn de landelijke beroepsverenigingen (EFO) en registers (FORE) georganiseerd. Er wordt onder andere gewerkt aan consensus en normering met betrekking tot de osteopathische beroepsuitoefening. Een tastbaar resultaat is de recent verschenen CEN norm voor osteopathische dienstverlening. In steeds meer landen is de osteopathische beroepsuitoefening door de overheid erkend en gereguleerd.